sitemap Cirkel van verbondenheid - door Madeleine Verhallen, Gezondheidszorgpsycholoog van Psychosynthese praktijk de Bron in Nijmegen.
 

Cirkel van verbondenheid - maken van contact, elkaar ont-moeten, ervaren van verbinding.

13 t/m 17 oktober 2014

'Ik word 'iemand' aan jou. Mijn mens-zijn ontwikkelt zich in de ontmoeting met de ander.' - Martin Buber (1878-1965)

Verbondenheid is de energie die bestaat tussen mensen wanneer wij ons gezien, gehoord en gewaardeerd voelen; wanneer wij kunnen geven en ontvangen zonder oordeel; en wanneer wij voeding en kracht halen uit onze relaties. Vanaf het moment dat we geboren worden, hebben we behoefte aan contact, aan verbondenheid, zodat we emotioneel, fysiek, spiritueel en intellectueel kunnen groeien. Verbondenheid is de kern en de warmte van vertrouwheid. De opdracht van onze levensreis is onze verbondenheid te verdiepen zodat wij in staat zijn liefdevoller, vrijer en waardiger te leven. De intiemste verbondenheid is de verbondenheid met onszelf.

Hoewel wij ons misschien vaak eenzaam en verlaten voelen, ligt verbondenheid in de aard van onze ziel. De ziel kan nooit op zichzelf staan, verlangt innig verbonden te zijn met de ander. Verbondenheid ervaren in jezelf in contact met de ander is de levende en gepassioneerde aanwezigheid van de ziel. Dit vormt een cirkel van warmte die levendigheid uitstraalt, die aantrekkelijk en magnetisch is... Om zo te leven vraagt van ons de moed om voorbij onze kwetsuren te durven kijken. De pijn en eenzaamheid te erkennen die we hebben opgelopen en ons opnieuw te wagen in de ontmoeting met onszelf en anderen. Dit aangaan is een uitdaging, een avontuur van het hart.

Psychosynthese is een psychologie van het hart die ervan uitgaat dat we meer zijn dan onze kwetsuren en onze problemen. Het is mogelijk om steeds weer opnieuw te kiezen voor contact en verbinding met de stille aard van onze ziel.

In de workshop gaan we in contact met de ander op zoek naar de verbinding in onszelf. De thema's ont-moeting en verbondenheid worden zowel praktisch als theoretisch onderzocht. Psychosynthese en onderlinge uitwisseling zijn de basis.

Inge van Beek en Madeleine Verhallen zijn beiden psychosynthesetherapeuten en -trainers.

De zwanenhof, Zenderen »website | »route
Retraitehuisweg 6,7625 SL Zenderen

Kosten: A tarief: € 410,00 B tarief € 440,00 C tarief € 475,00
Aanmelden: Bij De Zwanenhof
Meer informatie:
Madeleine Verhallen, info@psdebron.nl 024/3 235 245
Inge van Beek, namaskara@live.nl 024/3 778 626 / 06 414 25 733