sitemap Klachten en problemen waarmee je terecht kunt bij Psychosynthese praktijk de Bron in Nijmegen. Madeleine Verhallen is Gezondheidszorgpsycholoog. Nijmegen.
 

Klachten en problemen waarmee je bij mij terecht kunt.

» Begeleiding en ondersteuning bij blijvende moeilijkheden en crisis
» Verwerking van verlies, zoals bij overlijden, ontslag, faillissement, het afbreken van een relatie of ander pijnlijk en onomkeerbaar afscheid.
» Algemeen gevoel van onbehagen
» Moedeloosheid, depressie en angst
» Relatieproblemen
» Keuzen maken valt zo moeilijk: je zit vast en voelt je rot, je overweegt radicale veranderingen maar tegelijk is er het gevoel geen keuze te hebben of je durft ze niet te maken.
» Knagende gevoelens van eenzaamheid
» Gebrek aan levensvervulling
» Problemen rond zingeving en identiteit
» Emotionele problemen die samenhangen met de ontwikkelingsfase
» Verwerking van verdriet en pijn: de zoveelste teleurstelling: verslagenheid, slachtoffer, jezelf voor de kop slaan, wrok, wroeging, kwaadheid, had ik maar ... wat is er toch mis met mij?
» Sluimerende of openlijke gevoelens van boosheid, woede, agressie
» Minderwaardigheidsgevoelens
» Het gevoel geen liefde waard te zijn
» Psychosomatische klachten
» Problemen rond werk en opleiding
» Contactmoeilijkheden