sitemap Psychosynthesebegeleiding bij Psychosynthese praktijk de Bron in Nijmegen. Madeleine Verhallen. Gezondheidszorgpsycholoog.
 

Psychosynthesebegeleiding

Psychosynthesebegeleiding gaat in de eerste plaats over contact maken, veiligheid creëren, vertrouwen krijgen. Zonder deze aspecten is het onmogelijk dat mensen durven stilstaan bij hun diepste en pijnlijke ervaringen, vaak ver weggestopt. Als er vertrouwen en veiligheid is, durft de cliënt samen met de therapeut de oude ervaringen opnieuw te doorleven. Het lichaam is daarbij een ingang; signalen die het lichaam geeft, zijn een ingang om via de spanningen de blokkades te signaleren, voorzichtig aan te raken en dan te verkennen. Hierbij kan veel spanning vrijkomen in de vorm van verdriet of boosheid.

Een belangrijke vorm van therapeutisch werken is het werken met zogenaamde subpersonen; de rollen die elk mens in het dagelijks leven vervult. Bijvoorbeeld: de vader/moeder, de partner, de vriend(in), de dochter/zoon, de werknemer. Maar ook: de presteerder, de angsthaas, de druktemaker, de perfectionist, de baas, de regelaar, de flierefluiter. Mensen die geïdentificeerd zijn met 1 of 2 subpersonen, leven heel beperkt. We werken van verkennen (welke subpersonen heb ik, wie ben ik eigenlijk), naar herkennen (andere subpersonen gaan signaleren en observeren in het dagelijkse leven) naar erkennen (accepteren dat men meer is dan alleen maar bepaalde 'leuke' subpersonen).
We werken in het hier-en-nu; wat gebeurt er nú, op dit moment, wat voel ik nú, waar heb ik nú last van. En dit verbinden met vroegere ervaringen.

Bewustwording van en bevrijding uit het vastgezette keurslijf, dat vrije keuzes maken belemmert, is een hoofddoel van psychosynthese therapie. Ook werken we met kwaliteiten, mogelijkheden; niet alleen met de problemen. Het is mooi om te zien dat mensen gaan voelen, dat ze wel vertrouwen hebben, wijsheid, intuïtie, warmte, kracht, zachtheid, liefde.

Het gehele bewustwordingsproces gaat van 'verkennen' (vertellen van levensverhaal, herinneren van belangrijke gebeurtenissen met bijbehorende gevoelens zoals angst, verdriet, pijn, boosheid) naar 'herkennen' (het patroon gaan doorzien dat nog steeds in het dagelijkse leven gehanteerd wordt) naar 'erkennen',aanvaarden dat het is zoals het is.

Aanvaarding Als er sprake is van aanvaarding, dan komt er ruimte, rust, kalmte. Dan hoeven de problemen niet weg te zijn, maar dan zijn ze hanteerbaar en niet meer overheersend. Dan worden mensen niet meer geleefd, maar zijn de regisseur van hun eigen leven geworden.